Hướng dẫn học

Bước 1: Đăng ký

Trước tiên bạn cần đăng ký tạo tài khoản học. Hãy thực hiện điền vào bảng (ĐĂNG KÝ) các thông tin:
– (Địa chỉ Email) – (Mật khẩu) – (Tên) – (Biệt danh)
– Bấm nút (Tạo tài khoản) phía dưới để hoàn thành bước tạo tài khoản học tập.

Bước 2: Đăng nhập

Sau khi đã có tài khoản, bạn tiến hành nhập thông tin vào bảng (ĐĂNG NHẬP) để vào chương trình học.
– (Địa chỉ Email) – (Mật khẩu)
– Bấm nút (Đăng nhập) để vào chương trình học

Bước 3: Lựa chọn chương trình học phù hợp

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn sẽ lựa chọn chương trình học phù hợp để bắt đầu cùng gochoctap

Bước 4: Học bài

Sau khi vào bài học, bạn thực hiện học theo video hướng dẫn sau nhé

Hãy chọn khóa học và bắt đầu học nào

Tiếng Anh Lớp 5

Trong khóa học này, học viên sẽ tiếp xúc với môi trường Tiếng Anh toàn diện, gồm các chủ đề phong phú và bốn kỹ