Tiếng Anh Lớp 1

Nam · Tháng Một 5, 2021

Đây là khóa học ngữ âm. Ngữ âm các bạn sẽ học bao gồm các nguyên âm đơn (a, e, i, o, u) và các nguyên âm đôi, cùng những từ vựng thông dụng nhất về các chủ đề trong đời sống. Với nội dung thú vị, hình ảnh trực quan sinh động, học viên sẽ dần hình thành niềm yêu thích học tập môn Tiếng Anh, luyện ngữ âm như người bản ngữ, và bước đầu tiếp xúc kỹ năng Nghe và Nói.

Khóa học bao gồm 24 nội dung bài giảng và 48 nội dung luyện tập tương ứng, với trọng điểm ngữ âm và từ vựng.

Nội dung Khoá học

Hiển thị hết
Nội dung của bài học này
Nội dung của bài học này
Nội dung của bài học này
Nội dung của bài học này
Nội dung của bài học này
Nội dung của bài học này

Giảng viên

Nam

5 Khoá học

+7 enrolled
Chưa đăng ký

Khoá học Bao gồm

  • 14 Bài học
  • 24 Nội dung
  • 58 Bài luyện tập