Tiếng Anh Lớp 3

Nam · Tháng Một 6, 2021

Trong khóa học này, học viên sẽ tiếp xúc với môi trường Tiếng Anh toàn diện, gồm các chủ đề phong phú và bốn kỹ năng chính trong Tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Học viên sẽ học các chủ đề lớn phong phú và phổ biến trong đời sống như Bạn bè, trường học, gia đình và thế giới xung quanh, các thì cơ bản trong Tiếng Anh cùng một số cấu trúc giao tiếp. Nội dung học và luyện tập trực quan, phong phú sẽ giúp tạo hứng thú và phát triển đồng đều bốn kỹ năng Tiếng Anh cho học viên.

Khóa học bao gồm 60 nội dung bài giảng và 100 nội dung bài luyện tập tương ứng, với trọng điểm từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng Tiếng Anh.

Nội dung Khoá học

Hiển thị hết

Giảng viên

Nam

5 Khoá học

+12 enrolled
Chưa đăng ký

Khoá học Bao gồm

  • 26 Bài học
  • 68 Nội dung
  • 118 Bài luyện tập